Osobnosti mesta a Rudlovej-Sásovej, ktoré ma podporujú vo voľbách do MsZ a do BBSK.

 

Peter Pellegrini, poslanec NR SR a expredseda vlády SR – „Andreja Refku poznám a spolupracujem s ním dlhé roky. Viem, že je zásadový a čestný človek a vidieť za ním aj výsledky. Preto má moju plnú podporu a dôveru.

Ľubica Laššáková, poslankyňa NR SR a exministerka kultúry SR – „Andrej Refka je pre mňa prototypom seriózneho a zodpovedného politika, ktorý veľmi pozorne vníma potreby občanov vo svojom okolí, a čo je najdôležitejšie – snaží sa potreby obyvateľov zrealizovať v praxi. Verím, že to je devíza, ktorú v blížiacich sa komunálnych voľbách ocenia nielen jeho priatelia, ale najmä voliči.

Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja – „Andreja Refku poznám, nielen ako svedomitého a čestného človeka, s ľudským prístupom, ale aj ako predsedu občianskej rady v Sásovej a člena mestských komisií. Spolupodieľal sa na znovu sprevádzkovaní Amfiteátra a presadzuje, aby mesto malo modernú multifunkčnú halu, ktorá by slúžila na organizovanie väčších podujatí. Snaží sa podporovať umelcov, spisovateľov, hudobníkov a rôzne kultúrne akcie, konané v meste. Je obdivuhodné, že popri pracovných povinnostiach a rodinných záležitostiach,  si vždy vedel nájsť čas, aj na riešenie problémov občanov. Verím, že mu voliči v jeho volebnom obvode, dajú svoj hlas, určite ich dôveru nesklame.“

Elena Púchyová, expredsedníčka Občianskej rady Rudlová-Sásová II., a členka NOI Náš domov Sásová – Andrej Refka patrí medzi ambicióznych obyvateľov Banskej Bystrice. Už ako mladý otecko, malého synčeka sa zaujímal o veci verejné, ako je bývanie, kultúra, životné prostredie a  voľnočasové aktivity. Bol pri zriadení občianskej rady. Zúčastňoval sa pravidelne na zasadnutiach občianskej rady, kde predkladal veľmi vecné a životu potrebné podnety. Za jeho obetavosť a cieľavedomú prácu, bol zvolený za predsedu občianskej rady. Neskôr, už ako predseda Výboru mestskej časti,  vytvoril veľmi vecné a konštruktívne prepojenie občianskych rád a občianskych združení s poslancami  MsZ a zamestnancami MsÚ. Pomáhal pri brigádach a viacerých celosídliskových projektoch, najmä MDD a Mikuláš. Mnoho žien obdržalo, práve z jeho rúk kvetinové darčeky, na akciách MDŽ a Deň matiek. To že je človek činu, svedčí aj to,  že sa zapája do aktivít a vedie k tomu aj svoje deti, ako pomocníkov pri akciách. Prispieva pravidelne 2-3 percentami z dane, na činnosť NOI Náš domov Sásová. Z mladého človeka, sa stal zrelý a obetavý človek. Preto verím, že hlasy od obyvateľov, budú správne investované do jeho osoby.

Milan Babiar, manažér ŠK Sásová – „Spolupracujem s ním už viac rokov, preto ho dobre poznám. Je veľmi ľudský, obetavý a priateľský. Pre mňa je to človek, ktorému záleží veľmi na svojom okolí. Angažuje sa,  aby bola zrekonštruovaná telocvičňa  pri futbalovom ihrisku v Starej Sásovej, ktorá bude slúžiť nielen na športovanie, ale aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v tejto lokalite. Tak isto aj v riešení regulácie Rudlovského potoka a presadzuje, aby sa opravovali v Rudlovej-Sásovej chodníky a cesty, ktoré sú v zlom stave. Jeho snahou je aj získať peniaze a vhodných investorov, pre vybudovanie nových parkovacích miest.“

Juraj Fáber, tréner, choreograf športového tanca a majiteľ Fáber Dance School – „Andrej ako bývalý tanečník latinsko-amerických tancov, veľmi rád organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia v Rudlovej a Sásovej. Veľmi sa mi páči aj jeho nápad s novým projektom – Tanečná gramotnosť a spoločenské správanie detí a mládeže.“

Miroslav  Toman, novinár –  „Keď bol Andrej Refka v mestskom zastupiteľstve, tak  jednoznačne patril medzi najaktívnejších poslancov v Rudlovej – Sásovej. Poznám ho osobne ako organizátora takmer  všetkých  akcií pre občanov v tomto volebnom obvode, aktívne pracuje v občianskych radách a združeniach.  Myslím, že je veľmi užitočný pre obyvateľov, preto by sa mal opäť stať mestským poslancom.

Ivan Bartoš, podpredseda Občianskej rady Rudlová-Sásová II. a predseda výboru ZVBaNP Starohorská 11-23 – „Poznám ho už veľmi dlho, ako aktívneho Sásovčana a som nadmieru spokojný s jeho činnosťou pre obyvateľov nášho volebného obvodu. Je sám iniciatívny na rozdiel od niektorých, ktorí viac rozprávajú, ako konajú. Je vždy ochotný pomôcť, aj na úkor svojho voľného času. Prioritne sa snaží riešiť problémy, ktoré skutočné trápia nás obyvateľov Sásovej a Rudlovej.“

Ladislav Huntoš, kondičný tréner – „Ako kondičný športový tréner sledujem aktivity poslancov, najmä v oblasti športu a keď bol Andrej Refka ešte poslancom, tak táto oblasť mu nebola vôbec cudzia. Ako poslanec podporoval športové aktivity mládeže a šport prostredníctvom dotácií a doteraz je aktívny, ako člen komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež. Ako predseda občianskej rady, podporuje a aj organizuje rôzne športové podujatia.“

Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov v Banskej Bystrici – „Andreja poznám už zopár rôčkov ako človeka, ktorý má pozitívny vzťah k prírode. S rodinou chodí často do prírody a snaží sa chrániť životné prostredie. Páči sa mi na ňom jeho „ťah na bránku“. On jednoducho koná. Som presvedčený, že ako poslanec bude pre obyvateľov Banskej Bystrice prínosom.“

Peter Hudec, lekár – „Poznám Andreja Refku niekoľko rokov a vedel som o ňom, že aktívne pôsobí ako poslanec vo volebnom obvode Rudlová–Sásová. Keď rôzne občianske združenia a skupina poslancov na Fončorde začali pracovať na vytvorení Komunitného centra aj na našom sídlisku, začal som sa viac zaujímať o už existujúce a fungujúce KC v Banskej Bystrici. Až potom som objavil skutočné vlastnosti a schopnosti Andreja v jeho aktivitách a činnosti v Sásovej.“

Marcel Pecník, historik, spisovateľ a poslanec MsZ – „S Andrejom sme aktívne spolupracovali 4 roky v kultúrnej komisii mestského zastupiteľstva. Videl som u neho záujem o kultúru, nakoľko v komisii nepatril medzi pasívnych členov. Teší ma, že sa pravidelne stretávame na viacerých podujatiach, čo značí, že má záujem o dianie v Banskej Bystrici.

Ladislav Topoľský, pedagóg – „Banská Bystrica potrebuje ľudí ako je Andrej. Vie sa obetovať pre svojich spoluobčanov, má vízie pre skvalitnenie života v Sásovej a čo je veľmi dôležité, vie vždy dodržať svoje slovo.“

Ľubomír Motyčka (2021), bývalý poslanec MsZ a bývalý poslanec BBSK – „Keďže obaja sme boli členmi komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch, tak Andreja Refku  poznám odtiaľ. Na komisii sme sa vždy obaja snažili vecnými riešeniami podporovať správnu vec, rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Banská Bystrica. Mesto má na to všetky predpoklady, má bohatú históriu a peknú  okolitú prírodu.“