Milé obyvateľky a milí obyvatelia nášho krásneho mesta Banská Bystrica!

 

Dovoľte mi aby som Vás privítal na mojej webovej stránke,

kde Vám chcem veľmi rád poskytnúť viac informácií o mne a mojej činnosti.

 

V Rudlovej-Sásovej žijem už 35 rokov, takže to čo trápi Vás, trápi aj mňa.

Viac ako 19 rokov aktívne pôsobím, ako zakladajúci člen

Občianskej rady Rudlová-Sásová II, ktorej som toho času predsedom.

V roku 2013 som pomáhal zakladať občianske združenie

Spoločenstvo Rudlová-Sásová, v ktorom pôsobím doteraz.

Ako neposlanec som od roku 2019 členom komisie MsZ pre šport,

voľný čas a mládež a komisie MsZ pre mestské časti.

 

Spolupracujem s viacerými občianskymi radami, občianskymi združeniami a inštitúciami,

na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach,  pre deti, mládež, dospelých a seniorov.

Vďaka dlhoročnej spolupráci sa podarilo zorganizovať veľmi vydarené akcie,

z ktorých niektoré, už majú v Rudlovej-Sásovej aj niekoľkoročnú tradíciu.

 

Každý z Vás by vo svojom okolí určite našiel niečo, čo by chcel zmeniť k lepšiemu.

Vaše podnety a návrhy posielajte, prosím, na môj e-mail – andrej.refka@gmail.com

Mojím heslom je „Všetko sa dá, len treba chcieť“ a ja chcem.

 

V prípade zvolenia za poslanca MsZ v Banskej Bystrici, chcem aj naďalej pokračovať v podporovaní

a v organizovaní podujatí pre deti, mládež, dospelých a seniorov, ako aj pokračovať vo verejných

stretnutiach občianskej rady s obyvateľmi Rudlovej-Sásovej, kde si vypočujem Vaše pripomienky

a návrhy a zároveň Vás poinformujem o dianí v meste a o pripravovaných aktivitách vo Vašom  okolí.

 

A samozrejme, prostredníctvom interpelácii, podnetov, návrhov a pripomienok,

budem na zasadnutiach MsZ a v komisiách MsZ presadzovať, aby sa riešili problémy,

na ktoré priamo upozorňujú obyvatelia (oprava chodníkov, ciest, lavičiek, osvetlenia,

budovanie detských ihrísk a športovísk, budovanie parkovacích miest, kosenie, odvoz smetí,

kultúra, šport, zamestnanosť, cestovný ruch a životné prostredie).

 

Aktívnym prístupom môžete aj Vy zmeniť Rudlovú-Sásovú na krajšiu a bezpečnejšiu, preto,

milí spoluobčania, nezabudnite ísť voliť dňa 29. októbra 2022 (sobota) od 7:00 hod. do 20:00 hod.

Zvoľme si svojich poslancov a pomôžme tak nášmu mestu a kraju.

Podporme tých, ktorí skutočne robia a budú robiť pre Rudlovú-Sásovú.

ĎAKUJEM ZA VÁŠ HLAS.

Kandidát na poslanca do MsZ, Volebný obvod číslo 3 – Rudlová-Sásová

a do Banskobystrického samosprávneho kraja – okres Banská Bystrica